bowel-cancerبا چه روش هایی می توانید به نوع مزاجتان پی ببرید و از روی چه خصوصیاتی نوع مزاجتان مشخص می شود؟

تشخیص مزاج از نوع مو

ــ مو از علائمی است که در شناخت مزاج افراد پایدارتر است و می‌توان قضاوت خوبی را انجام داد. در هر سرزمین افراد با مزاج‌های مختلف زندگی می‌کنند و کیفیت مو می‌تواند مزاج سرزمین را به‌خوبی نشان دهد.

ــ در کشور آفریقا 95 درصد مردم موهای فر و زبر دارند. فکر کنیم که تمام افراد این سرزمین مزاج گرم و خشک دارند.

ــ موهای مجعد نشانه مزاج خشک است.

ــ حرارت مزاج موجب رشد بهتر موها می‌شود.

این متخصص طب سنتی ادامه داد: کسانی که موهای لَخت و خوش‌حالتی دارند, این افراد مزاجشان با رطوبت همراه است یا گرم و ترند یا سرد و تر.

ــ فردی که مزاج گرم و خشک یا سرد و خشک است, موهای خشکی دارد و خیلی حالت‌پذیر نیست و افرادی‌اند که موهایشان به‌سختی حالت می‌گیرد.

ــ افرادی که رطوبت در بدنشان غلبه دارد موهایشان زودتر سفید می‌شود.

کریمی ادامه داد: رنگ بدن نیز از مواردی است که در تشخیص مزاج افراد بسیار مؤثر است,  از قدیم معروف بوده است که رنگ سرخ و سفید چهره نشانه تعادل است.

ــ سرخی زیاد چهره ناشی از حرارت است که می‌تواند ناشی از گرمی و تری یا گرمی و خشکی باشد.

ــ افراد گرم و خشک به‌دلیل زیادی صفرا پوستشان به زردی گرایش دارد.

ــ رنگ سفیدی و بی‌حالی نشانه بلغم است و کمودت یا گرفتگی رنگ چهره نشانه ازدیاد سودا در خون است.

ــ بعد از صورت ناحیه بعدی روی ساعد است که به‌دلیل تغییر رنگ پوست صورت بر اثر آفتاب ساعد قضاوت خوبی را به ما می‌دهد.