gout1

این بخش به دردهای و ناراحتیهای مفصلی ساختمان سلول، از جمله تمامی انواع آرتروز، رماتیسم، ورم مفاصل، آماس ,کیسه های مفصلی، در رفتگی و سفتی و آسیب دیدگیها و علل دیگر اختصاص داده شده است.

درد مفصل یکی از دردهای شایع است اما بندرت مشکلات جدی را در افراد جوان به وجود می آورد. توستئو آرتریتیز ، شایع ترین مشکل اختلاف مفصلی است و معمولاً به دلیل کهولت بوجود می آید. اما در سفتی، عدم ثبات، تغییر شکل بالقوه که توسط دردهای مفصلی به وجود می آیند بستگی زیادی به شیوه رفتار و نحوه لباس پوشیدن خودمان دارد. رماتیسم اصطلاح کلی برای تمامی بی نظیمیهای مفصلی است. رماتیسم شامل آرتروز و درد عضلانی است که از دیگر علتها مثل پیچ خوردگی یا عفونت به وجود می آید. (Bursitis) آماس کیسه های مفصلی، اصطلاحی است که برای ورم بافت های پیوندی مفصلی استفاده می شود. این بیماری یکی از صدمات عمومی صنعتی است. به طور طبیعی این بیماری بروز می کند و قابل درمان است.