-medicines-pills

داروهای موجود آنالجسیک معمولاً برای درد قاعدگی مورد استفاده قرار می گیرد.  اگر چه داروهای( antispasmodic مانند scopolamine (Donnagel, Donnatal)   می تواند کمک مفیدی باشد. آسپرین یا ایبوپروفنبرتر از استامینوفن برای قاعدگی انتخاب می شود که آنها مؤثرتر هستند زیرا انها خواص antiprostaglandin دارند. هیچ کدام از این داروها احتمالاٌ اثرهای جانبی ایجاد نمی کنندف وقتی که با مقدار کم گاهی اوقات مصرف شود. مگر اینکه نسبت به آنها حساس باشید. در صورتی که شما به یک برطرف کننده قویتر درد احتیاج داشتید از دکترتان داروی ضدالتهاب مانند naproxen را بخواهید
اگر تصمیم گرفتید آنالجسیک را مصرف کنید، دارویی را انتخاب کنید که خواص ضد prostaglandin را دارد. زیرا این دارو برای درد قاعدگی به مراتب مؤثرتر از آنهایی است که فاقد آنند.
هورمون های جنسی ممکن است برای درد قاعدگی تجویز شوند؛ بیشتر دختران به همین دلیل این نوع قرص را مصرف می کنند که تقریباً اثر ظاهری دارد.