IMG_0843

برخی خانواد ها فکر میکنند شکستگی دندان کودکشان مهم نیست و چون شیری است و قابل تعویض نسبت به بهبود آن کوتاهی می کنند.

دکترابراهیم امین صالحی رئیس انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران با اعلام این خبر گفت : در صورت شکسته شدن دندان کودک براساس ضربه و یا سانحه بهتر است بلافاصله دندان را داخل بزاق دهان خود کودک و یا سرم فیزیولوژی قرار داده و در کوتاه ترین زمان ممکن به دندانپزشک مربوطه برسانند و هر چقدر که این زمان کوتاه تر باشد موفقیت درمان بیشتر است .

وی شکستگی دندان بچه ها را به دو حالت عنوان کرد و گفت : گاهی شکستگی به گونه ای است که دندان با ریشه در می اید و گاه بر اثر ضربه قسمتی از دندان شکسته می شود که بهتر است آن قسمت شسته شود ودر بزاق کودک و یا سرم فیزیولوژِی قرار گیرد زیرا نباید آن بخش شکسته دندان خشک شود چون در صورت خشک شدن شکننده و قابل استفاده نخواهد بود.

رئیس انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران گفت : می توان آن قسمت شکسته دندان را با باندینگ های مخصوص سر جای خود قرار داد ولی اگر این کار انجام نشود ممکن است کودک از نظر روانی تحت تاثیر حس های منفی قرار گیرد.

خیلی از بچه هایی که دندانهایشان دچار شکستگی می شود به دلیل مسخره شدن توسط همکلاسیهایشان دچار افت تحصیلی و منزوی می شوند در حقیقت درست کردن دندان شکسته برای زیبایی نیست چرا که بچه به آن نیازدارد و در صحبت کردن تاثیر منفی می گذارد به گونه ای که کلمات را نمی تواند درست بیان کند و دوستانش مسخره اش می کنند ولی می توان با مراجعه به دندانپزشک ترمیمی بدون اینکه به دندان های دیگر صدمه ای وارد شود آن دندان ترمیم و بازسازی شود.

وی توصیه کرد در صورت بروز چنین مشکلی با مراجعه به دندانپزشک ترمیمی می توان دندان شکسته کودک را بدون آن که صدمه اضافه ای به بافت آن وارد شود با استفاده از باندینگ ها و مواد چسبنده دندان شکسته ترمیم می شود.