مطالعات جديد بروي DHEA نشان مي‌دهد كه اين ماده تاثير ضد پيري ندارد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري آبزرور فرانسه، افرادي كه 2 سال از مكمل DHEA استفاده كردند، هيچ تغييري در كيفيت چربي و گلوكز موجود در تركيب بدن آنان رخ نداد.
بنابر اين گزارش، دكتر نعير و همكارانش از كلينيك مائو در مينه سوتاي آمريكا 87 مرد و 57 زن مسن را با دوز كم از DHEA مورد آزمايش قرار دادند، در طول 2 سال داوطلبان زن و مرد از داروهاي داده شده هورمون تستسترون و DHEA استفاده كردند و در آخر اين تحقيقات محققان اشاره كردند قرص DHEA يا تستسترون با دوز كم مكمل هورمون‌هاي ضد پيري نيست.