chicken9

والدین هر دو باید تلاششان ساختن و مصرف مواد غذایی سالم خانگی باشد و مصرف مواد غذایی شیمیایی را ترک کنند. بنابراین، نه فقط شانس بارداری را افزایش می دهند، بلکه احتمالاً تامین سلامتی بچه نیز افزایش می یابد
روی از مکملهایی است که به مردان نازا کمک می کند اما اگر از فرآورده های غذایی آلی کافی استفاده شود، دیگر لزومی به آن نیست . سعی کنید دارو از هر نوعی را کنار بگذارید. این شامل داروهای تفننی و درمانی نیز می شود. مواد صنعتی و خانگی به همان نسبت توانایی آسیب رسانی به اسپرم را دارند. آزمایشها تا حد زیادی به مواد شیمیایی حساس هستند. اگر شما در کار خود تا حدود زیادی در معرض مواد شیمیایی قرار دارید باید تغییری در شغل خود پدید آورید. نازایی، در حال حاضر یکی از چند پیامد ممکنی است که از جانب مواد شیمیایی سلامتی ما را مورد تهدید قرار می دهد. حتی اگر زنی هنوز پریود (دوره) داشته باشد، اختلال هورمونی می تواند از تخمک گذاری جلوگیری کند.