Song-Stuck-Your-Head-Chew-Gum
با آدامس جویدن می توانید از بسیاری از افکار مزاحمتان رهایی یابید. و استرس و اضطرابتان را کاهش دهید.

هومن آیرملو متخصص مغز و اعصاب با اشاره به آدامس جویدن و تاثیرات آن بر روی مغز و افکار مزاحم افزود: زمان‌هایی پیش می‌آید که فکر خاصی در ذهن انسان تکرار می‌شود در رفتن از آن به سختی امکان پذیر است اما جویدن آدامس می‌تواندراه حل ساده‌ای برای این معضل باشد، جویدن آدامس می‌تواند همچنین برای جلوگیری از به وجود آمدن خاطرات آزار دهنده در مغز مورد استفاده قرار بگیرد.
آیرملو با بیان اینکه اکثر مردم این حالت را برای دوره‌های کوتاه مدت  و شاید چند دقیقه‌ای تجربه کنند و برخی نیز ممکن است این افکار مزاحم را برای چندین روز داشته باشند که این امر به شدت خسته کننده و گاهی فلج کننده است.
متخصص مغز و اعصاب خاطرنشان کرد: دخالت در سخنرانی درونی از طریق یک نسخه پیچیده تر از روش جویدن آدامس ممکن است به طور گسترده‌ای کار برد داشته باشد اما بیشتر مشاهده سودمند بودن آن در مقابله باعلائم وسواس اجباری و اختلالات مشابه نیاز است.
باشگاه خبرنگاران
با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت