Urological surgery laser (1)

لیزرهای ارولوژی یکی از انواع لیزر ها هستند که در عملهای جراحی مربوط به اورولوژی مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه این مطلب تصاویری از این لیزر ها و کاربرد آن ها را مشاهده نمایید

Urological surgery laser (1)

Urological surgery laser (2)

Urological surgery laser (3)

Urological surgery laser (4)

Urological surgery laser (5)

Urological surgery laser (6)

Urological surgery laser (7)

Urological surgery laser (8)

Urological surgery laser (9)

Urological surgery laser (10)

Urological surgery laser (11)

Urological surgery laser (12)

Urological surgery laser (13)