-pregnant

اگر شما طی دوران بارداری به عفونتی مبتلا شدید (حتی یک عفونت کوچک مثل سرماخوردگی) باید مصرف ویتامین ها را افزایش دهید. به محض اینکه احساس کسالت کردید مقدار زیادی پرتغال، توت فرهنگی تازه و دیگر غذاهای حاوی ویتامین C را مصرف کنید . همچنین مواد حاوی ویتامین گروه B را مصرف کنید  قرصهای مخمر بسیار خوب هستند و از سبزیجات سبز و تازه بیشتر استفاده کنید (کلم و گل کلم نسبت به کاهو برتری دارد).