child

در کلاسهای قبل از زایمان باید روشهایی را بیاموزید که بتواند نیازتان را به کنترل وضع حمل، تولد و برطرف کردن هر نوع درمان کاهش دهد. این کلاسها نمی تواند انگیزه لازم را برای مادران امروزی فراهم کند اما روشهایی را که برای کنترل تنفس و استراحت وجود دارد و در کتابها به طور مبسوط از آنها سخن نرفته می توانند از مربیان ماهر این کلاسها فرا گیرند.
پندارهای زیر شانس انتخابهای زیادی را برای شما فراهم می کنند و همچنین تعهدی هستند به اینکه کجا و چگونه می توانید انجام دهید. اگر خانه زایمان نکرده اید بیمارستانی را در نظر بگیرید که براحتی بتوانید به آن دسترسی پیدا کنید چون که به شما فرصت بیشتری را برای کنترل هر نوع دردی می دهد. هنگامی که زایمان شروع می شود تمام کوشش شما باید معطوف به این باشد که روی پاهایتان بایستید. زنان بارداری که تا هنگام وضع حمل قدم می زنند، کارهای سبک خانه یا باغبانی را انجام می دهند، با موزیک دست به حرکات موزون می زنند، گردش می کنند و با دوستانشان سرگرمی دارند، درد کمتری در زایمانشان احساس می کنند. اگر احساس خواب آلودگی می کنید برای یک چرت کوتاه دراز بکشید زیرا کار سختی را در پیش دارید. دوش آب گرم بگیرید غذای سبک مانند املت، ماست، موز یا ساندویچ را همراه همسرتان صرف کنید.

pregnancy
اگر در هنگام وضع حمل از درد کمر رنج می برید از شوهر یا کمک دهنده تان بخواهید که با فشار محکم پاشنه یا انگشتان دست پشت شما را بمالد و بطریهای اب گرم را بر روی موضع دردناک بگذارد. وضعیت خود را امتحان کنید، ممکن است روی چهار دست و پا راحت تر باشید که کف اطاق بازی کنید و سر زانوها را با ابر بپوشانید و روی تشک نرم حرکت کنید. در دوره حرکات تنفسی، ابتدا براحتی نفس را به داخل بکشید، به نرمی خارج کنید. اگر لازم شد تنفسهای سبک و سریع را در بالاترین حد انقباض انجام دهید اما مواظب باشید که بیشتر از چند ثانیه طول نکشد که در این صورت باعث بروز احساس پریشانی و هیجان در شما خواهد شد. همان طور که حرکات تنفسی مداوم بیشتری پیدا می کنند شما باید بین آنها استراحت کنید (هر دو تا سه دقیقه). در این زمان باید در جایی که می خواهید فرزندتان را به دنیا آورید، باشید. اگر در خانه هستید همسرتان باید ماما را خبر کند. اگر قبلاً این کار را نکرده است، این همان وقتی است که باید به آنچه در خلال کلاسها آموخته اید عمل کنید: روی نفستان تمرکز کنید. باید تکنیک را طوری آموخته باشید که به طور خودکار انجام دهید. چشمانتان را روی صورت همسر یا پنجه متمرکز کنید. شانه هایتان را راحت نگهدارید، همسرتان می تواند به شما کمک کند به شکلی که رانهای شما را با حوله آب سرد ماساژ دهد. از هر چه که احساس می کنید می تواند به شما کمک کند کمک بگیرید. در مراحل پایانی زایمان احتمالاً درد کمی احساس می کنید. زایمان خوابیده به پشت احتمالاً مشکلتر از چمباتمه زدن است. کنترل تنفس خیلی مهم است به طوری که آن قسمتهای بدن که در تنفس نقشی ندارند در حال استراحت باشند. زمان دقیق برای فشار وقتی است که بخواهید به احساس خود اطمینان کنید و آن کاری که طبیعی است بخواهید انجام دهید. وقتی بچه به دنیا می آید، زمان نوازش و شادی و سرور است. کسانی که برای اولین مرتبه مادر شده اند و هیچ دارویی مصرف نکرده اند احساس بیداری و آگاهی بیشتری دارند. آن لحظه می تواند شادترین لحظه زندگی باشد.