walking1

رژه افسر نظامی را در نظر خود مجسم کنید. شاید و حتی مضحک به نظر برسد زیرا او در نحوه حرکت دستور داده شده انتظار اغراق دارد که برای راهنمایی و آگاهی از پیاده روی ایده صحیحی است. لازم نیست که از مقصدتان زیاد دور شوید، مخصوصا اگر این کار را برای عمل تنفس و وضعیت عادی انجام می دهید در موقع گام برداشتن به جلو، پاشنه پا را از زمین بلند کنید در حال تاب دادن به جلو بکشید، به طوری که سینه پا را به زمین فشار دهید و گامهای بلندتر از معمول داشته باشید. هر پا را تا بیشترین اندازه آن حرکت دهید. در این موقعیت دستها را به ترتیبی که موزون و کشیده باشد با فشار تاب دهید. بدن را شل نگه دارید به طوری که شانه ها راست و در وضع راحتی باشند و به طور عمیق و راحت نفس بکشید، در خودتان احساس شجاعت را برانگیزید، تمرین، غروری را از فاصله گامها و بالا تنه بدن به شما می دهد. در طول مدت هفته گامهای خودتان را در ارتباط با پاهای سالمتری دریافت خواهید کرد (همچنین در شکل بهتر است)، متعجب خواهید شد که بقیه اندام نسبت به پاها از توانایی کمتری برخوردارند. وقتی به این مرحله رسیدید وقت آن رسیده که آنها را حرکت دهید. اما عجله نکنید. وقت را غنیمت دانسته توان خود را بالا ببرید.
به گام های خود تنوع بدهید؛ تغییر گام ممکن است بهتر از استراحت باشد، احساس خواهید کرد که ماهیچه های شما در سراسر راهپیمایی به طور کامل کار می کنند و رشدی را در دامنه حرکتشان دارند. پیاده روی هنگامی برای شما مفید است که باعث تعریق شود. این نشان می دهد که بدن شما به طور صحیح و در مسیر تجدید طراوت پوست کار می کنند.
به هر حال، تسلیم درد نشوید. دردهای ماهیچه ای جزئی را که با یک استراحت مختصر قابل تخفیف هستند، نادیده بگیرید اما درد همراه با فشار شدید این طور نیست. این یک هشدار است که روی قسمتی از بدن، بار اضافی قرار دارد. ورزش را متوقف کنید، به خانه بروید و تا بهبودی کامل استراحت کنید. روزهای دیگری هم در پیش دارید. دستگاههای شما تحت محاصره نامتعادلی هستند و ممکن است به دلیل نامعلومی از انرژی ساقط شده باشند، شاید آنها گرفتار مبارزه با عفونت هستند. نوبت دیگر آن را به شکل آرامتری شروع کنید و به گام های بعدی تان در پیاده روی اضافه کنید. به یاد داشته باشید که به سوی ساختن توانایی بدنی خود به پیش می روید و کاری را برای انهدام و تخریب نمی کنید.
بالاتر از همه، تسلیم نشوید. پیاده روی فعالیتی است که تا بعد از نود سالگی ادامه می یابد.