Couple running on street

دویدن منظم، سودمند است بویژه برای وضعیت هایی مانند: مشکلات قلبی عروقی و گردش خون، فشار خون بالا، وضعیتهای جگر، کاهش وزن، اضطراب، درد مزمن، نشانه های قبل از دوره ماهانه و مشکلات دروه ماهانه. دویدن همچنین به ترمیم پوست کمک می کند.
هنگامی که برای دویدن آماده می شوید، خودتان داور خودتان باشید. اگر به اندازه کافی آماده نیستید، باید در حد خود شروع به کار کنید. ورزش  نه تنها شما را آماده خواهد کرد، حتی ممکن است بتواند راهنمای خوبی برای گرم کردن عادی قبل از شروع ورزش باشد. کم یا زیاد، تا چه اندازه می خواهید بدوید تا روی وضعیتهای اشاره شده بالا بیشتر مؤثر واقع شوید. در هفته، دو تا سه مرتبه، و هر بار دو تا سه مایل دویدن باید شما را کاملاً آماده کند. اما هر کس باید بر حسب توانایی خود متغیر مناسبی را در نظر بگیرد؛ اگر شما جثه ای کوچک و لاغر دارید نسبت به کسی که قد بلندی دارد، قادر به دویدن با فاصله بیشتری خواهید بود. یک نکته را در این زمینه به خاطر بسپارید که بهترین راه دستیابی به هدف آن است که در انجام آن مصمم باشید. راهنمای دویدن سالم؛ یعنی دویدن تا مرحله ای که جگر از ذخایر گلیکوژن خالی شود.
شما قادرید بدانید که این وضعیت چه هنگام اتفاق می افتد. اگر چه ممکن است در کبدتان درد خفیفی را حس کنید (درست در زیر دنده ها در سمت راست) به طوری که درد نشان دهنده جدیت در هدف شما است. «دومین مورد از نفس افتادن» توصیف عمومی اثر بعدی در شما است، موقعی که انرژی به طور ناگهانی جریان پیدا کند و همه احساستان که زمانی محصور شده بود به طور ناگهانی با نشاط جایگزین می شود. زمانی که این امر اتفاق می افتد باید به دویدن ادامه دهید تا انرژی جگرتان به طور کامل سوزانده شود؛ وقتی احساس تخلیه کردید، می کنید که سبک شده اید. به طور ایده آل باید برگردید یا آخرین دور را به آهستگی به پایان برسانید، تکان آهسته و شل، به آرامی جریان دستگاه های تان را پایین می آورد. وقتی تنفس و ضربان قلب به حالت طبیعی برگشت می کند بازوها را تحت کشش قرار دهید و رانها را چندین بار به حالت راست نگه داشته، با دست، ماهیچه های پا را ماساژ دهید تا سفتی آنها برطرف شود، سپس حمام کنید و به استراحت بپردازید.
بنابراین تا حدودی آمادگی بیشتری برای ورزش پیدا کرده اید و می توانید این کار را با دویدن بیشتر یا دویدن سریعتر انجام دهید. اگر تمایل دارید که سریعتر بدوید، لازم است که ابتدا خود را خوب گرم کنید. سپس برای افزایش سرعت، به کوشش تان بیافزائید. در صورت عدم آمادگی، ماهیچه های پشت ران و مفصلها دچار آسیب دیدگی می شود.
زنانی که طالب معالجه ناراحتی های هورمونی، دردهای دوره ماهانه و تنشهای پیش از دوره ماهانه هستند، دویدن در یک حد ثابت روزانه در حدود نیم ساعت (حدود دو تا سه مایل)، برای آنها مفید خواهد بود. این ورزش همچنین برای کاهش چربی های اضافی سودمند است؛ شما هر چه سریعتر و بیشتر بدوید، در کاهش وزنتان بیشتر موفق خواهید بود. دویدن این فاصله، آنهم به طور منظم، روی دوره های شما مؤثر خواهد بود؛ اگر چهار تا پنج مایل در روز بدوید، دوره شما ممکن است به طور کلی قطع شود. این یک تاثیر ماندگار نیست؛ وقتی دوباره سطح فعالیت کم شد به حالت اول بر می گردد.
بنابراین همانند پیاده روی، به هنگام دویدن باید به طور منظمی میان سرعت و فاصله گام های تان و در صورت امکان نوع زمین، تناسبی ایجاد کنید. تلاش در امتداد جاده ها همچنین می تواند باعث یکنواختی حرکات تان شود. به هر حال، از دویدن در جاده های پرتردد خودداری کنید؛ نیرو گرفتن با تنفس در هوای آلوده به هیدروکربن خوب نیست