halter

برای افزایش حجم ماهیچه یا برای برطرف کردن آن از قسمتی خاص از بدنتان می توانید براحتی از فعالیت موضعی استفاده کنید؛ شما می توانید حجم ماهیچه را با سرعت افزایش دهید یا برآمدگی ماهیچه جلو بازو را بدون اینکه تغییر زیادی در سایر ماهیچه داشته باشد اضافه کنید، با وجود این روی تحریک هورمونها و تطابق ماهیچه هایی که تمایل به گسترش دارند تاثیر دارد. برای افزایش حجم شما نیاز به تمرکز روی حرکات آهسته با مقاومت زیاد و تعداد تکرار کمتری دارید. اگر بخواهید حجم را کاهش دهید یا استقامت بدن را بالا برید به حرکت های استوارتر، مقاومت کمتر و تعداد تکرار زیادتری نیاز دارید. تمرین با وزنه یک راه حل ایده ال برای تحقق هر دو هدف است زیرا شما می توانید ماهیچه ای خاص را که در نظر دارید، پرورش دهید. لازم است قبل از تمرین با وزنه، بدنتان را خوب گرم کنید، تمرینتان را با فعالیتهای ورزشی دیگر همراه کنید؛ سعی نکنید از آن به عنوان جایگزین یا راه میان بر استفاده کنید.

dembell
استفاده از باشگاه های ورزشی که از مربیان مجربی بهره می برند، بسیار مطلوب است آنها نیازهایتان را از بهترین راه ممکن برآورده می کنند اما باید خودتان مواظب برنامه هایتان باشید. باشگاههای خصوصی از تجهیزات متنوع و دوره های تمرینی مطلوبی برخوردارند، بنابراین لازم است به ان اندازه که مورد نیاز است، برآورده شود و نباید مجذوب فضای باشگاه شده، از محدوده ضروری خارج شوید. زمانی که به کمک تمرین با وزنه از تناسب مطلوبی برخوردار شدید، براحتی می توانید در دوره معینی به حد مورد نظرتان دست بیابید. اگر کوتاه قد هستید، نمی توانید قدتان را بلند کنید. اما می توانید از ساختمان بدنی پر و عضله مندی برخوردار شوید. شما می توانید با یک برنامه صحیح، توانایی بالقوه وجودی تان را در حد مطلوب به بالفعل تبدیل کنید و نتیجه مورد نظر را به دست آورید.