Can-Fasting-Regenerate-Your-Immune-System

افراد متفاوت نسبت به غذاهای مختلف واکنش اعتیادی مختلفی را نشان می دهند. برای بعضی از مردم اعتیادهای معینی (مخصوصاً نگاهدارنده ها و رنگهای مصنوعی) می توانند حساسیت خطرناکی به وجود آورند؛ سایرین ممکن است از مشکلاتی که آنها ایجاد می کنند مطلع نباشند. ما معتقدیم عاقلانه ترین راه آن است که از غذاهایی که ممکن است اعتیاد به وجود آورند خودداری کنید، غذای خوب به مواد شیمیایی نیازی ندارد. اغلب غذاهای اعتیاد آور با وجود جذاب بودن فاقد کیفیت مطلوب است؛ آنها هیچ گونه ارزش تغذیه ای را به غذا اضافه نمی کنند. هنوز اطلاعات قابل قبولی برای خوشمزه کردن غذاها در دست نیست؛ اگر یک برچسب نشان می دهد که برای خوشمزه کردن از مواد مصنوعی بهره برده اند نیازی نیست بدانیم که از چه نوع مواد شیمیایی استفاده شده یا چه فواید مؤثری ممکن است داشته باشند، صرفاً باید از مصرف آن اجتناب کرد.