arthritis-exercise

پژوهشگران کالج Iowa Health Care در  تحقیق جدیدی  کشف کردند که با کاهش کارکرد انرژی که به طور ذاتی در عضلات وجود دارد، می توان امکان سوزاندن زیادترکالری را برای عضلات حتی در وضعیت فعالیت ورزشی با شدت کم تا متوسط ایجاد کرد.  این یافته ها پایه ای را برای درمان چاقی به ویژه در افرادی که به چاقی های مقاوم مبتلا هستند، ایجاد کرد. بدن قادر نیست بین وضعیت قحطی و رژیم غذایی تمایز قائل شود، به همین خاطر با شروع رژیم غذایی و محدودیت کالریکی بدن سعی می کند سوخت و ساز خود را کارآمدتر و در نتیجه اقتصادی تر عمل کند. این موضوع موجب ذخیره ماندن انرژی و مقاومت در برابر کاهش وزن می شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Denice Hodgson-Zingman؛ ” بدن ما قادر به تنظیم کارایی سوخت و سازی خود است و این ویژگی با کنترل و یا کاهش وزن مغایرت دارد”. وی در ادامه افزود: “این مطالعه برای اولین بار نشان داد که کارایی انرژی عضلات را می توان دستکاری کرد. البته باید خاطر نشان شود که این روش را نمی توان جایگزین فعالیت ورزشی و رژیم غذایی نمود، این راهبرد می تواند از طریق غلبه بر کارآمدی انرژی عضلات میزان سوخت و ساز انرژی را افرایش دهد.”این مطالعه بر روی مدل حیوانی انجام شد. محقین در این مطالعه پروتئین پمپ پتاسیم ATP عضلات را مهار و به واسطه این روش میزان کارایی عضلانی را کاهش و متعاقب آن انرژی مصرفی را افزایش دادند. محققین پیشنهاد کردند که این موضوع برای تعمیم به انسان نیاز به مطالعات بیشتری دارد. مقاله مرتبط با این مطالعه در Molecular Therapy منتشر شد.

منبع:www.yourdoctor.ir