laundry equipment (1)

تجهیزات لاندری مجموعه ای از تجهیزات و وسایل مورد استفاده در شستشو و اتو کردن البسه و ملحفه بیمارستانی هستند. در ادامه مطلب تصاویری از این دستگاه ها را مشاهده نمایید.

laundry equipment (2)

laundry equipment (3)

laundry equipment (4)

laundry equipment (5)

laundry equipment (6)

laundry equipment (7)

laundry equipment (8)

laundry equipment (9)

laundry equipment (10)

laundry equipment (11)

laundry equipment (12)

laundry equipment (13)

laundry equipment (14)

laundry equipment (15)