CO2 laser (1)

دستگاه های لیزر دی اکسید کربن برای ایجاد شکاف در جراحی مورد استفاده قرار میگیرند و رگ های خونی کوچک را می بندند و برای جراحی میکروسکوپی بکار گرفته میشوند همچنین جهت پروسه های  لاپاروسکوپی، آندوسکوپی و در بیماریهای پوستی و تومورهای پوست کاربرد دارند.در ادامه تصاویری از این دستگاه رامشاهده نمایید.

رژیم شوک نوروزی !

فرصت استثنایی کاهش وزن برای نوروز تنظیم رژیم اختصاصی با توجه به علایق غذایی و مزاح شما لاغری تضمینی و اصولی برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید

CO2 laser (2)

CO2 laser (3)

CO2 laser (4)

CO2 laser (5)

CO2 laser (6)

CO2 laser (7)

CO2 laser (8)

CO2 laser (9)

CO2 laser (10)

CO2 laser (11)

CO2 laser (12)

CO2 laser (13)

CO2 laser (14)

CO2 laser (15)