laparoscope (1)

دستگاه لاپاروسکوپ وسیله ای است که از طریق یک روزنه مصنوعی در دیواره شکمی برای مشاهده و تشخیص و درمان بافتهای حفره های شکمی به کار گرفته می شود. در ادامه مطلب تصاویری از این وسیله را مشاهده نمایید.

laparoscope (2)

laparoscope (3)

laparoscope (4)

laparoscope (5)

laparoscope (6)

laparoscope (7)

laparoscope (8)

laparoscope (9)

laparoscope (10)

laparoscope (11)

laparoscope (12)

laparoscope (13)

laparoscope (14)