images.jpg513123

نبود یا کاهش امنیت در شغل می تواند موجب مبتلا شدن افراد شاغل به افسردگی و بیماریهای روانی شود

پژوهشگران دانشگاه میلان در کشور ایتالیا طی پروژه ای بلندمدت به بررسی تاثیرات روان شناختی کیفیت و نوع شغل بر سلامت روحی انسان ها پرداخته و در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که قراردادهای موقت کاری و عدم داشتن امنیت شغلی، تاثیرات بسیار مخربی بر سلامت روحی و روانی فرد و جامعه خواهد گذاشت.

روانشناسان و پژوهشگران این پروژه برای بررسی دقیق تر مقوله فوق، اقدام به بررسی اطلاعات پزشکی و اشتغال بیش از دو میلیون و هفتصد هزار کارگر، کارمند و افراد شاغل در سایر بخش های خدماتی در فاصله زمانی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ نمودند.

در نتیجه بررسی و تحلیل اطلاعات این افراد مشخص شد که نداشتن امنیت شغلی و استفاده از قراردادهای موقت کاری، ارتباط مستقیمی با افزایش بروز افسردگی و استفاده از داروهای اعصاب دارد.

پژوهشگران دانشگاه میلان برای تکمیل اطلاعات خود ضمن دریافت اجازه دسترسی به آمارهای رسمی دولتی در وزارتخانه های کار و بهداشت ایتالیا، به بررسی اطلاعات پرونده افراد شاغل در پست های قراردادی و مشاغل موقت پرداخته و در مدارک وزارت بهداشت نیز به بررسی سوابق پزشکی این افراد پرداختند. نتایج این جستجو نشان می دهد که میزان تجویز و استفاده از داروهای ضد افسردگی، تثبیت کننده رفتار و داروهای ضد دلهره و نگرانی، ارتباط مستقیمی با شرایط ثبات شغلی افراد دارد.

بر پایه این مطالعات مشخص شد افرادی که در مشاغل موقت مشغول به کار هستند به طور میانگین ۶ دهم درصد بیشتر از سایر افراد از داروهای مرتبط با سلامت روان استفاده می کنند و از سوی دیگر نداشتن امنیت شغلی احتمال بروز مشکلات و اختلالات روانی را افزایش می دهد.

در این مطالعات همچنین مشخص شد عدم وجود امنیت شغلی در بین افراد جامعه، تاثیر مستقیمی بر سلامت کلی آن جامعه گذاشته و همچنین این میزان از بروز ناهنجاری های روحی به طور مستقیمی با سن افراد درگیر در آن مرتبط است.