Laryngoscope (1)

لارینگوسکوپ نوعی آندوسکوپی برای بررسی حنجره است که وظیفه نمونه برداری از بافت یا کواگولاسیون موضعی را نیز به عهده دارد. در ادامه مطلب تصاویری از این وسیله پر کاربرد را مشاهده خواهید کرد.

Laryngoscope (15)

Laryngoscope (1)

Laryngoscope (2)

Laryngoscope (3)

Laryngoscope (4)

Laryngoscope (5)

Laryngoscope (6)

Laryngoscope (7)

Laryngoscope (8)

Laryngoscope (9)

Laryngoscope (10)

Laryngoscope (11)

Laryngoscope (12)

Laryngoscope (13)

Laryngoscope (14)