Saying-Bad-Words

اگر احساس حقارت و خواری می کنید و آن را باور کرده اید و دائم دچار این حالت هستید بهتر است راهنمایی های ما را در پیش بگیرید.

بنابراین احساس حقارت دارای بار مثبت و منفی بوده و بعد منفی آن «عقده‌ی حقارت» را بروز می‎دهد که متأسفانه در عصر حاضر غالب انسان‎ها با آن دست و پنجه نرم می‎کنند.

یک عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان در این‌باره گفت: «احساس» حقارت سکه دورویی است که شیوه زندگی فرد را شکل می‎دهد.

دکتر «محمدعلی سپهوندی» افزود: احساس و عقده‌ی حقارت به طور مفصل توسط آلفرد آدلر مطرح شد و براساس نظریه وی همه انسان‎ها از بدو تولد به علل مختلفی با این احساس مواجه می‎شوند.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که فرد نتواند بر احساس حقارت خود غلبه کند، این حس تقویت و تشدید شده و به شکل‎گیری عقده حقارت منجر می‎شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان با اشاره به علل شکل‎گیری احساس حقارت در افراد، اضافه کرد: ضعف جسمانی، نادیده گرفتن شخص، عدم توجه والدین به کودک، احساس بی‎ارزشی، ناتوانی و… سبب به وجود آمدن احساس حقارت در فرد می‎شود.

سپهوندی اظهار کرد: احساس حقارت در برخی سبب شکل‎گیری تلاش شده و فرد را به تکاپو در جهت جبران ضعف‎ها و حقارت خویش مجبور می‎کند و در این صورت سبب پیشرفت در افراد می‎شود.

وی با بیان این‌که «احساس حقارت» همانند سکه‎ای دورو است، تصریح کرد: گاه این احساس به فرد انگیزه تلاش برای جبران کاستی‎ها را می‎دهد و گاه سبب سرکوفت خویش و احساس کهتری در افراد می‎شود.

این روانشناس یادآور شد: احساس حقارت از همان دوران ابتدای زندگی سبب شکل‎گیری شیوه زندگی فرد می‎شود که این روش زندگی ممکن است سالم، معیوب و یا مستمسک باشد.

سپهوندی خاطرنشان کرد: برخی که دچار احساس حقارت می‎شوند برای جبران این حس به سمت قدرت‎طلبی و بروز شخصیت درونی خویش پیش می‎روند و در این صورت انسان‎هایی موفق می‌شوند.

وی با اشاره به این‌که بسیاری از شخصیت‎های برجسته تاریخ به‌خاطر جبران احساس حقارت خویش، به انسانی موفق مبدل می‎شوند، یادآور شد: استفاده از تحقیر و مقایسه به جای تشویق کودک و شرمنده کردن او در میان جمع سبب بروز عقده‌ی حقارت می‎شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان گفت: اگر ضعف افراد را به رخ آنها بکشیم و وی را در بین اجتماع سرکوفت بزنیم، عقده‌ی حقارت را در خویش شکل می‎دهند و همین قضیه گاهاً سبب جدایی می‎شود.

وی یادآور شد: گاهی احساس حقارت آنقدر شدید است که شخص به افسردگی، اضطراب، اختلال شخصیت و… مبتلا می‎شود و روان‎شناس‎ها در این موارد می‎توانند کمک شایانی به چنین شخصی کنند.

(ایسنا)