17o4axfsz0d3gjpg

بهتر است پس از غذاخوردن به معده تان فرصت دهید تا خود را باز یابد و از فعالیت های سنگین بپرهیزید.

محمد احمدی مدیر گروه تغذیه انجمن تحقیقان طب سنتی ایران عنوان کرد: انسان برای حیات به غذا نیاز دارد و این نیاز به این دلیل است که بدن انسان از ارکان و اخلاط 4گانه سودا, بلغم, صفرا و دم ساخته شده است و این موارد به طور دائم در حال تغییر, تبدیل و تحلیل هستند و نیاز است که مواد تحلیل رفتـه در بدن جـایگزین شوند و چیزی که جایگزین مواد تحلیل رفته در بدن می‌شـود، غـذایی است که افراد در حد اعتدال مصرف می‌کنند.

نکاتی که در زمان غذاخوردن باید رعایت شود

 – بهتر است که مقدار غذای مصرفی متعادل باشد, یعنی نه غذا زیاد مصرف کند که باعـث فساد هضم شود و نه اینکه غذای مصرفی آنقدر کم باشد که موجب بروز ضـعف و لاغـری شود.

به گفته وی بهتر است که تا زمانی که اشتها به غذا دارید دست از خوردن بکشید.

– آرامش و سکون بعد از غذا بسیار اهمیت دارد چرا که به هضم بهتر غذا کمک می‌کند به دلیل اینکه حرارت فاعل هضم بوده و به موجب سکون و آرامش حرارت در معده جمع می‌شود.

-غذا زمانی مصرف شود که فرد گرسنه واقعی باشد، بنابراین غذا خوردن نباید به تعویق افتد چرا که موجب ریختن صفرا و مواد فاسد به سمت معده می‌شود.

-در هر وعده باید یک نوع غـذا بیشتر مصرف نشود چرا که مصرف غذاهای رنگارنگ بـا هـم موجب حیرت طبیعت معده و سوء هاضمه مـی‌شـود، همچنـین از خوردن غذا قبل از این که غذای قبلی هضم شود، پرهیز شود.

-رعایت تنوع موادغذایی هنگام مصرف، که بهتر است که افراد از همه گروه‌های غذایی مصرف کنند به شرط آنکه در هر وعده از هر کدام از گروه‌های غذایی جداگانه مصرف شود به عنوان مثال اگر میوه مصرف می‌کنید یک نوع مصرف شود و از مصرف هم زمان چند نوع میوه پرهیز شود.

احمدی خاطرنشان کرد: حکماً معتقد هستند که بدترین مسئله‌ای که موجب اختلال در هضم غذا می‌شود، حرکت شدید بعد از غذاست و حرکات آرام موجب می‌شود که غذا در قعر معده جاگیر شود.

تسنیم ,