Bed side monitoring (1)

مانیتورینگ علائم حیاتی بدساید به دستگاهی گفته می شود که تشکیل شده است از یک مانیتور که درروی یک پایه کنار تخت بیمار نصب می شود و علائم فیزیولوژیکی بیمار را نشان می دهد. در ادامه مطلب تصاویری ازاین دستگاه را مشاهده نمایید.

Bed side monitoring (3)

Bed side monitoring (2)

Bed side monitoring (4)

Bed side monitoring (5)

Bed side monitoring (6)

Bed side monitoring (7)

Bed side monitoring (8)

Bed side monitoring (9)

Bed side monitoring (10)

Bed side monitoring (11)

Bed side monitoring (12)

Bed side monitoring (13)

Bed side monitoring (14)