دانشمندان از خواص سحر آميز زهر كشنده حلزون دريايي براي توليد دارويي تسكين دهنده و از بين برنده درد در انسان استفاده كرده‌اند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، اين حلزون از زهر خود براي فلج كردن ماهيهايي كه از كنارش عبور مي كنند استفاده مي كند اما دانشمندان دريافته‌اند كه مواد شيميايي موجود در اين سم همچنين مي تواند سيگنالهاي درد را در مغز انسان متوقف كند.

حدود 25 سال قبل دانشمندان در دانشگاه اوتا در آمريكا توانستند مولكولي را از اين زهر بيرون بكشند كه اين مولكول نيز خواص مسكن در انسان را دارد.

هم اكنون محققان نوع مصنوعي از اين تركيب را با تاثيرات مسكن درد توليد و داروي جديدي با عنوان پريالت توليد كرده‌اند.

پريالت براي تسكين دردهاي مداوم و آزار دهنده در افراد مبتلا به انواع مختلف سرطانها و ديگر بيماريهاي بسيار جدي و خطرناك توليد مي‌شود.

اين دارو در تسكين درد، بسيار قدرتمند عمل مي‌كند. به طوري كه براي تخفيف دردهاي مزمن در افرادي كه ديگر به درمان با مرفين واكنش نشان نمي‌دهند، استفاده مي‌شود با اين روش درمان شبكه‌هاي كلسيم از اعصاب كه سيگنالهاي درد را در مغز منتقل مي كنند، مسدود مي‌شوند. پريالت يكهزار برابر آرام بخش‌تر از مرفين است. اما برخلاف مرفين اعتياد آور نيست.