mammography (1)

دستگاه ماموگرافی برای نوعی روش مخصوص رادیوگرافی از پستان است که از پرتوهای X با انرژی بسیار پایین (lowdose ) استفاده میشود.کلاً جهت ارائه اطلاعاتی در مورد مرفولوژی ، آناتومی طبیعی- پاتولوژی پستان کاربرد دارد. در ادامه تصاویری از این دستگاه را مشاهده نمایید.

mammography (15)

mammography (16)

mammography (5)

mammography (4)

mammography (3)

mammography (2)

mammography (6)

mammography (7)

mammography (8)

mammography (9)

mammography (10)

mammography (12)

mammography (14)