با ايجاد بخش مشاوره دارويي- پزشکي در داروخانه ها مي توان ازمراجعه بي مورد به پزشک و مصرف نادرست و بي رويه دارو جلوگيري کرد.

دکتر مژدهي آذر رئيس شوراي عالي داروخانه ها در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: طرح ايجاد بخش مشاوره دارويي-پزشکي در داروخانه ها ارائه شد که معاونت غذا و دارو نظر مساعدي در اين مورد داشت، اما تا کنون راه اندازي اين بخش به طور کامل و اجرايي به مرحله عملياتي نرسيده است.
وي گفت: به دليل اينکه پزشکان داروساز در کشور وظيفه قابل توجهي را در مورد حفظ و کمک به سلامت مردم داشته و بايد آنچه را که درصد توانايي دارند در اختيار مردم قرار دهند، وظيفه اطلاع رساني دارويي و پزشکي به بيماران مراجعه کننده را نيز بر عهده دارند.
وي تصريح کرد:هم اکنون اين امر بدون هيچ گونه تعرفه و هزينه اي به طور کامل رايگان در اختيار بيماران قرار مي گيرد و مردم از مشاوره دارويي دارو سازبهره مند مي شوند، اما بايد اقدامي براي تشخيص بخشي خلوت از داروخانه به مشاوره پزشکي- دارويي انجام گيرد، قسمتي ازداروخانه ها که از شلوغي محيط داروخانه جدا باشد که بيشتر داروخانه ها چنين فضايي را دارند اما آنچه مهم است تعيين نرخ و تعرفه براي اين حق المشاوره است.
دکتر مژدهي آذر تاکيد کرد: با توجه به اعتمادي که مردم به داروخانه ها و پزشکان داروساز دارند با ارائه خدمات مشاوره دارويي مي توان ازمراجعه بي مورد و نادرست به پزشکي که شايد مربوط به ناراحتي بيمار نباشد ،جلوگيري کرد.
مراجعه نادرست به پزشک باعث معالجه نشدن بيمار، طولاني شدن بيماري و در نهايت نارضايتي بيمار را بوجود مي آورد که با دريافت راهنمايي از داروسازان که اطلاعات بيشتري دارند ، مي توان از اين علائم و ناراحتي ها جلوگيري کرد.