Doctor and middle aged patient talking to each other during visit in the office

یک بررسی جدید تایید می کند که ترکیب تغییرسبک زندگی و متفورمین قادر است  به  خانمهای مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS) کمک کند.

PCOS  باعث عدم تعادل در هورمون های زنان می شود و می تواند به مشکلات باروری منجر شود، همچنین سندرم تخمدان پلی کیستیک با ابتلا به دیابت و افسردگی ارتباط دارد.

محققان دانشگاه موناش در استرالیا یک بررسی سیستماتیک را برای بیش از شش ماه آغاز کردند، آنها به بررسی تاثیر استفاده از متفورمین همراه با تغییر شیوه زندگی ، در مقایسه با تغییر در شیوه زندگی و دارونما برPCOSپرداختند.

608 شرکت کننده ی 12 تا 39 ساله که در 9 مطالعه شرکت کرده بودند، در این بررسی سیستماتیک ارزیابی شدند. این افراد یا تحت درمان با دارونما همراه با تغییر شیوه زندگی (مانند مشاوره ی تغذیه ای و آموزش رفتارها و شیوه ی زندگی صحیح) بودند و یا تحت درمان با متفورمین و تغییرات شیوه زندگی قرار داشتند.

نویسنده ی ارشد این پژوهش، پرفسور Teedeمی گوید: متفورمین و تغییرات شیوه زندگی به بهبود قاعدگی در زنان و کاهش  BMIکمک می کند، پرفسور Teedeتاکید می کند که داشتن وزن سالم در مدیریتPCOS بسیار مهم است.

افراد مبتلا بهPCOS در معرض خطر افزایش وزن و چاقی هستند، این موضوع می تواند به مقاومت به انسولین و اختلال تحمل گلوکز منجر شود.  دکتر سولماز شرکاء از دانشگاه موناش، می گوید: متفورمین می تواند مقاومت به انسولین در PCOSرا  بهبود داده و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش دهد.

محققان اذعان کردند که یکی از محدودیتهای این مطالعه استفاده از دو گروه کوچک از افراد مبتلا به PCOSبود و برای روشن شدن چگونگی تاثیر متفورمین بر مدیریت  PCOSبه تعداد بیشتری از شرکت کنندگان در یک چارچوب زمانی طولانی تر نیاز است.

این مطالعه بصورت آنلاین در Human Reproduction Update  منتشر شد

منبع : diabetestma.org