negatoscope (1)

وسیله نگاتوسکوپ صفحه های بزرگ وسفید رنگی هستند که دارای لامپ بوده و برای بررسی تصاویری مانند تصاویری رادیولوژی از آن ها استفاده می شود. در ادامه این مطلب تصاویری از این وسیله را مشاهده نمایید.

 

negatoscope (3)

negatoscope (4)

negatoscope (5)

negatoscope (6)

negatoscope (7)

negatoscope (8)

negatoscope (9)

negatoscope (10)

negatoscope (11)

negatoscope (12)

negatoscope (13)

 

 

 

negatoscope (15)

negatoscope (16)

negatoscope (17)