images.jpg758885

آیا می دانستید زنان بیشتر از مردان مستعد ابتلا به اضطراب اجتماعی هستند و بیشترین حد استرس را متحمل می شوند.

علیرضا آرمانی کیا روز جمعه  با اشاره به اینکه انواع اضطراب ها در زنان بیش از مردان شیوع دارد، افزود: این قشر از جامعه به دلیل برخورداری از خلق و خوی متفاوت از مردان و عوامل مستعد و تاثیر گذار بیش از سایرین به انواع اضطراب ها مبتلا می شوند.
وی یادآوری کرد: بررسی ها بیانگر آن است که حدود پنج درصد افراد جامعه به اضطراب اجتماعی مبتلا هستند و این وضعیت در کشورهای مختلف متفاوت است.
آرمانی کیا با تاکید بر اینکه نوع فرهنگ جوامع در افزایش و یا کاهش اضطراب اجتماعی در بین گروه های هدف بسیار تعیین کننده است، افزود: هر چه فرهنگ کشوری بالا باشد این نوع اضطراب بسیار کم مشاهده می شود و در کشورهای که این نوع شاخص در سطح پایینی قرار دارد رشد زیادی دارد.
وی ابراز کرد: اضطراب اجتماعی اختلال بسیار ناتوان کننده است که زندگی روزمره افراد را تحت تاثیر و حتی مختل می کند.
رییس مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی زنجان ادامه داد: اضطراب اجتماعی در بین خانواده هایی که به لحاظ کلامی اجازه سخن گفتن و حتی بیان مساله داده نمی شود به دلیل سرخوردگی ناشی از آن بروز می یابد.
وی منشا بروز این نوع اضطراب را عوامل محیطی، ارثی و ژنتیک بیان کرد و گفت: متخصصان امر معتقدند نقش عوامل محیطی و تربیتی در خانواده بسیار مهم و تعیین کننده است.
آرمانی کیا با بیان اینکه اغلب افراد گرفتار این نوع اضطراب نمی دانند برای درمان باید به کدام متخصص مراجعه کنند، افزود: مراجعه بهنگام به روانپزشک مربوطه علاوه درمان های دارویی به صورت غیر دارویی و شناختی – رفتاری نیز انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: درمان های به موقع در افراد گرفتار می تواند بازگشت آنان را به جامعه و انجام کارهای مختلف فراهم کند.
به گفته این روانپزشک اضطراب اجتماعی (فوبیای اجتماعی) از سنین نوجوانی مشاهده می شود.
ترس از صحبت کردن در جمع، تپش قلب هنگام حرف زدن، لکنت و سرخی صورت از علایم اضطراب اجتماعی است.

ایرنا