محققان هنگام تحقيقات براي ارتقاء يك داروي شناخته شده قلب به يك بمب قوي دست يافتند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، هنگام تلاش شيميدانهاي بايرن آلمان براي ارتقاء يك داروي قلبي بر اثر جايگزين شدن اتم هاي كربن به وسيله اتم هاي سيليسيم ماده دارويي خاصيت اش به طور كامل تغيير كرد و تبديل به يك ماده منفجره قوي شد.
بنابراين گزارش انفجار شديد ناشي از ايجاد شدن اين ماده منفجره باعث زخمي شدن يكي از شيميدانها شد.
همچنين به گفته اين شيميدان ها قدرت اين ماده منفجره جديد چهار برابر تي ان تي tnt است.
بر اساس اين گزارش، اين ماده منفجره آن قدر قوي است كه 20 ميلي گرم از آن منجر شد يكي از شيميدانها شنوايي خود را به مدت 15 دقيقه از دست بدهد و خورده هاي شيشه وارد صورت و گردن وي شود.
اين انفجار شيميدانها را كاملا غافلگير كرد.