stressed-man

استرس می تواند موجب کاهش تحمل افراد در برابر درد باشد و ممکن است حتی باعث افزایش حساسیت افراد به میزان درد نیز بشود.

طبق مطالعات پژوهشگران بین میزان استرس در افراد و قدرت تحمل درد جسمی رابطه مستقیم وجود دارد.ر، پژوهش های جدید دانشمندان نشان می دهد که میزان بالای استرس و اضطراب ذهنی سبب کاهش و تحلیل قدرت بدن انسان در تحمل درد فیزیکی می شود.

در این پژوهش ها گروهی از افراد جوان و سالم مورد مطالعه قرار گرفتند و در نتیجه مشخص شد که بالارفتن استرس سبب کاهش آستانه تحمل درد شده و در زمان وجود آرامش ذهنی به میزان قابل توجهی تاثیر درد در بدن کاهش خواهد یافت.

پرفسور «روث دفرین»، متخصص روانشناس و سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نوع استرس و میزان ارزیابی آن با سیستم تشخیص درد در بدن انسان تداخل دارد، بنابراین به هر میزانی که استرس افزایش یابد، توانایی بدن در تطبیق با درد، ناکارآمدتر خواهد شد.»

وی همچنین خاطرنشان کرد پژوهش های پیشین نشان می دهد که استرس های مزمن و دوره ای بسیار مخرب تر و مضرتر از استرس های حاد مقطعی بوده و می توانند منجر به بروز بیماری های سیستماتیک در بدن انسان شوند.

این تیم پژوهشی در نتیجه گیری مطالعات خود ضمن بیان اهمیت وجود استرس در میزان تحمل دردهای فیزیکی، اذعان می کند که افراد باید تلاش کنند تا از میزان استرس خود کاسته و بر آن غلبه نمایند. به گفته این پژوهشگران داشتن آرامش روحی سبب بهبود زیادی در نحوه زندگی و سلامت جسمی و روانی می شود.

خبرگزاری مهر،