cs-anaphylaxis-definition-722x406

بهتر است با این نوع حساسیت مرگبار آشنا شوید و راههای اورژانسی مقابله با آن را بیاموزید.

حساسیت مرگبار biphasic را می توان یکی از عوامل مرگ هایی دردناک در کودکان دانست ولی در تحقیقاتی مشخص شده است که این حساسیت می تواند از طریقه نشانه های خاصی از پیش شناسایی شده و به این ترتیب می توان از مرگ کودکان جلوگیری کرد.
حساسیت biphasic، یکی از موارد مرگبار حساسیت است که در کودکان به صورت عمومی به مرگ منتهی می شود، این حساسیت می تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی به مسدود شدن مجاری تنفسی کودک و در نهایت خفگی و مرگ او منتهی شود و در شرایطی که بجران این نوع از حساسیت به مرگ منتهی نگردد نیز بازهم ممکن است برای مدتی کوتاه تورم صورت به حدی باشد که حتی گشودن چشمان برای بیمار ممکن نباشد.
در تحقیقاتی که به تازگی دانشمندان در این باره انجام داده اند مشخص شده است که بیشتر بیمارانی با این بحران روبرو می شوند، مدتی پیش از شروع مرحله اصلی بیماری با نشانه های مختصر و موقتی این بیماری روبرو می گردند. به این ترتیب مشخص شده است که می توان با جدی گرفتن این نشانه های زودگذر در بیمارانی که به حساسیت biphasic دچار می شوند، به خصوص در کودکان از مرگ جلوگیری به عمل آورد.
در تحقیقات این دانشمندان از یک جامعه آماری متشکل از 484 بیمار استفاده شده است و مشخص شده است که 15 درصد از این بیماران به حساسیت biphasic دچار شده و از میان این جمعیت، دو سوم افراد در بازه زمانی 6 ساعت پیش از این حساسیت، نشانه های اولیه و کوتاه مدت مشابه با biphasic را از خود نشان داده اند ولی پس از مدت بسیار کوتاهی این نشانه ها از بین رفته اند.
به این ترتیب مشخص شده است که جدی گرفتن این نشانه ها می تواند موجب شود تا خطر مرگ به میزان بسیار بالایی کاهش پیدا کند و به همین دلیل نیز تحقیقات به صورت متمرکز تری بر روی نشانه های پیش از وقوع biphasic متمرکز شده و در نهایت ضرورت ارائه فوریت های پزشکی در صورت بروز این نشانه ها به عنوان مهم ترین راهکار برای پیشگیری از مرگ بر اثر biphasic معرفی شد.
شایان ذکر است که این نشانه ها شامل وقوع حساسیت و تورم در نواحی صورت و به خصوص چشمان بوده ولی حتی سطح پیینی از این تورم و حساسیت نیز ممکن است در طول چند ساعت به biphasic منتهی شود و البته باید در نظر داشته باشید که رفع این نشانه ها به معنای عدم بازگشت مجدد آنها نخواهد بود و در بسیاری از موارد این نشانه ها در طول چند ساعت و با شدتی بسیار بالاتر بازخواهند گشت و به همین علت نیز این حساسیت با نام biphasic یا فاز به فاز شناخته می شود.

سیناپرس