nail1
طراحی کردن  ناخن برای ناخن های کوتاه نیاز به دقت زیادی دارد. برخی از خانم ها به علت  انجام کارهای خانه با مشکل کوتاه بودن ناخن های شان  روبرو می شوند. در این  بخش آموزش یک مدل طراحی ناخن زیبا را برای ناخن های کوتاه آموزش می دهیم.

nail

ابتدا روی ناخن تان لاک سفید بزنید.

یک برگه کوچک از کاغذهای پشت چسب دار را برداشته و مانند شکل شماره 2 به صورت یک مثلث باریک ببرید.

مطابق شکل شماره 3 این برچسب ها را از گوشه بیرونی ناخن های تان بچسبانید. دقت کنید که برچسب ها را طوری بچسبانید که کاملا به سطح ناخن تان چسبیده و لاک به زیر آن نفوذ پیدا نکند.

سپس لاک دوم را روی سطح لاک اول بزنید و کمی صبر کنید تا خشک شود. بعد از خشک شدن برچسب ها را از روی سطح ناخن تان بکنید و اضافات لاک را از دور ناخن تان پاک کنید