images.jpg7586

 

بهتر است خانواده ها در زمینه استفاده فرزندانشان از شبکه هایی مجازی آنان را کنترل کنند و مدیریت روی زمان استفاده آن ها داشته باشند!

اشکان زاده افزود: در دنیای کنونی استفاده از شبکه‌های مجازی اجتناب ناپذیر است و می‌تواند بسیاری از جنبه‌های زندگی انسان را تحت تاثیر قرار دهد.
وی یاد آور شد: زندگی دارای حریم خصوصی است و استفاده از این شبکه‌ها نباید این حریم را زیر سوال ببرد بلکه بهتر است چهار چوب و مقررات مناسب مورد استفاده قرار گیرد.
از این رو نباید آنقدر ضعیف باشند که با یک پست حالات روحی و زندگی شخصی خود را برای همگان بازگو کنند.
وی همچنین در خصوص اینکه افراد سودجو در دنیای مجازی بسیار فراوان‌اند تصریح کرد: جوانان نباید از تعاریف و تمجید و به صطلاح “لایک کردن” افراد غریبه به هیچ وجه تاثیر بپذیرند و تا جایی که می‌توانند در گروه‌های نا آشنا عضو نشده و سعی کنند دوستان خود را بشناسند تا به راحتی و بدون مشکل وارد دنیای مجازی شوند.
وی در پایان گفت: آگاهی دادن خانواد‌ه و کنترل کردن وقت فرزندان می‌توان تاثیر منفی دنیای مجازی را بسیار کاهش داد.
باشگاه خبرنگاران