vaginoscope (1)

دستگاه واژینوسکوپ نوعی آندوسکوپی برای بررسی واژن، نمونه برداری از بافت یا کواگولاسیون موضعی است. در ادامه تصاویری از این دستگاه را مشاهده خواهید کرد.

vaginoscope (2)

vaginoscope (3)

vaginoscope (4)

vaginoscope (5)

vaginoscope (6)

vaginoscope (7)

vaginoscope (8)

vaginoscope (9)

vaginoscope (10)

vaginoscope (11)

vaginoscope (12)