Laminar hood (1)

هود لامینار هودهایی هستند که جهت محافظت از اپراتور ومحیط در برابر عوامل بیو لوژیکی که دارای  سطح خطر پایینی هستند طراحی شده است این هودها شامل یک محفظه بسته  با یک قسمت باز جهت دسترسی به محصولات می باشد. درادامه مطلب تصاویری از انواع این هودها مشاهده نمایید.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

Laminar hood (2)

Laminar hood (3)

Laminar hood (4)

Laminar hood (5)

Laminar hood (6)

Laminar hood (7)

Laminar hood (8)

Laminar hood (9)

Laminar hood (10)

Laminar hood (11)

Laminar hood (12)

Laminar hood (13)

Laminar hood (14)

Laminar hood (15)

Laminar hood (16)