breakfast4

پژوهشگران  دانشگاه میسوری Missouri کلومبیا در  تحقیقی پاسخ سوخت و سازیشان به خوردن یک صبحانه  سرشار از پروتئین، در خانمهای جوانی که عادت به خوردن صبحانه نداشتند را با خانمهایی که به طور مرتب صبحانه می خوردند،  مورد ارزیابی قرار دادند . تحقیقات  حاصل از این تحقیق  نشان داد که به طور ویژه، کنترل گلوکز خون در طول روز در افرادی که عادت به خوردن صبحانه نداشتند در مقایسه با آن هایی که به طور منظم یک صبحانه پر کربوهیدرات می خوردند، پس از خوردن یک صبحانه پر پروتئین ضعیف تر بود. عادت به خوردن صبحانه نقش مهمی را در چگونگی سوخت و ساز یک صبحانه پر پروتئین دارد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Heather Leidy ؛ “مدراک علمی موجود در این زمینه نشان می دهد که حفظ افزایش گلوکز پس از وعده غذایی عامل مهمی در کنترل ضعیف قندی و متعاقب آن افزایش خطر ابتلا به بیماری دیابت نوع 2 و نیز اختلالات قلبی و عروقی است.” وی در ادامه افزود: ” با توجه به افزایش پتانسیل خطر در طولانی مدت، تعیین راهبردهای رژیمی برای افراد جوان و در زمینه کاهش مقادیر گلوکز خون پس از وعده غذایی می تواند اثر بسزایی را در کاهش بروز بیماری های قلبی و عروقی و دیابت نوع 2 در سال های بعدی زندگی داشته باشد.” محققین در این مطالعه 35 زن جوان دارای اضافه را که عادت به خوردن صبحانه یا حذف صبحانه داشتند را ارزیابی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری مطالعه نشان داد که توانایی سوخت و ساز صبحانه پر پروتئین در افرادی که صبحانه خود را حذف می کنند، کاهش می یابد. محققین توصیه کردند، افرادی که عادت به خوردن صبحانه ندارند، بهتر است به تدریج وعده صبحانه را اضافه کنند، و پس از آن برای کنترل بهتر نوسانات قند خون 30 گرم پروتئین در صبحانه دریافت کنند. مقاله مرتبط در European Journal of Clinical Nutrition منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir