دانشمندان انگليسي در مرحله دوم آزمايش داروي جديدي براي درمان سرطان پروستات، به نتايج مثبت و اميدوار کننده اي دست يافتند.

به گزارش دکتر سلام به نقل ازمحققان موسسه تحقيقات سرطان و بيمارستان سلطنتي مارسدن لندن در فاز دوم  آزمايش داروي جديدي با عنوان “آبيراترون” سطح آنتي ژن ويژه پروستات (Psa) را به ميزان 50 درصد کاهش دادند. اين آنتي ژن، مهمترين شاخص حضور تومر پروستات است. بنابراين گزارش؛ علاوه براين، داروي “آبيراترون” در بيماراني که درمان هاي هورموني را پس زده بودند و تحت شيمي درماني قرار داشتند، کاهش چشمگير تعداد هورمون ها را نشان داد.
اين گزارش مي افزايد؛تاکنون درمان سرطان پروستات با استفاده از جراحي يا داروهايي انجام مي شد که مانع توليد تستوسترون در بيضه ها مي شدند، درحالي که توليد اين هورمون در بخش هاي ديگر بدن ادامه مي يافت و اين مسئله باعث رشد تومورها مي شد.
براساس اين گزارش ؛ داروي جديد برخلاف روش هاي قبلي به جاي ممانعت از توليد هورمون، توانايي مسدود کردن توليد آنزيم مخصوصي را دارد، اين آنزيم نه تنها مسئول توليد تستوسترن در بيضه ها است، بلکه نقش بنيادي در توليد اين هورمون در تمام نقاط بدن دارد.
گفتني است؛ مرحله سوم آزمايش اين دارو از سال آينده آغاز مي شود