Prepare-Milk-for-Baby

هر کس میداند شیر مادر بهترین شیر برای نوزادان است. اما  شیر برخی مادران کم است و برکت ندارد و لازم است که این نوزادان برای اینکه سیر شوند  ار شیر خشک  هم استفاده کنند امروز طرز استفاده از شیر خشک  و همچنین طریقه نگهداری شیر مادر را بطور کامل توضیح می دهیم

گاهی اوقات ممکن است برای کودک از قبل شیر آماده کنید، در یخچال نگه دارید و زمانی که کودک گرسنه شد، شیر را آماده کرده و به او بدهید. توصیه می شود که از شیر مادر برای تغذیه کودک استفاده کنید.

شیر خشک

Prepare-Milk-for-Baby-1

1-دست هایتان و شیشه شیر را بشویید.

Prepare-Milk-for-Baby-2

2-اگر آب منطقه شهری شما تمیز بود، مقداری آب از شیر آب داخل شیشه شیر بریزید. در غیر این صورت، از آب تصفیه شده یا آب معدنی استفاده کنید.

Prepare-Milk-for-Baby-3

3-با مطالعه برچسب روی شیر خشک، میزان شیر خشک لازم برای هر شیشه را ببینید.

Prepare-Milk-for-Baby-4

4-مقدار لازم پودر شیر را با قاشق مخصوص آن بردارید.

Prepare-Milk-for-Baby-5

5-پود را داخل شیشه بریزید. درب شیر خشک را ببندید.

Prepare-Milk-for-Baby-6

6-درب شیشه شیر را ببندید.

Prepare-Milk-for-Baby-7

7-نوک پستانک شیشه شیر را با انگشت نگه دارید و شیشه را محکم تکان دهید تا پودر کامل حل شود.

Prepare-Milk-for-Baby-8
8-درپوش روی پستانک را قرار دهید و آن را در یخچال نگه دارید.

شیر مایع

Prepare-Milk-for-Baby-9

9-دست ها و شیشه شیر را بشویید.

Prepare-Milk-for-Baby-10
10-مقداری شیر را به دلخواه، در شیشه شیر بریزید.

Prepare-Milk-for-Baby-11

11-سه برابر مقدار شیر، آب داخل شیشه بریزید.

Prepare-Milk-for-Baby-12

12-نوک پستانک شیشه شیر را با انگشت نگه دارید و شیشه را محکم تکان دهید.

Prepare-Milk-for-Baby-13

13-درپوش روی پستانک را قرار دهید و آن را در یخچال نگه دارید.

شیر مادر

Prepare-Milk-for-Baby-14

14-وسایل مورد نیاز، از جمله شیردوش، مخزن شیر و شیشه شیر را بشویید.

Prepare-Milk-for-Baby-15

15-شیر را با وسایل مورد نظر بدوشید.

Prepare-Milk-for-Baby-16

16-شیر را داخل شیشه شیر بریزد و پستانک را روی آن قرار دهید.

Prepare-Milk-for-Baby-17

17-درپوش روی پستانک را قرار دهید.
آن را در یخچال نگه دارید.

گرم کردن شیر

Prepare-Milk-for-Baby-18

18-کاسه ای را با آب بسیار گرم و نه داغ، پر کنید.

Prepare-Milk-for-Baby-19

19-شیشه شیر را وسط کاسه قرار دهید.
ارتفاع آب داخل کاسه باید تا نصف شیشه شیر باشد. بگذارید 3 تا 5 دقیقه شیشه در همانجا بماند.

Prepare-Milk-for-Baby-20

20-شیشه را تکان دهید تا شیر داغ شده و سرد، با هم مخلوط شوند و دوباره شیشه را داخل کاسه قرار دهید.

Prepare-Milk-for-Baby-21

21-چند دقیقه بعد شیشه را از داخل کاسه بردارید.

 

 

Prepare-Milk-for-Baby-22

درپوش روی پستانک را برداشته و چند قطره شیر از پستانک به روی پشت دست خود بریزید و میزان گرمای شیر را تست کنید.

Prepare-Milk-for-Baby-23