khavas-hoboobat

حبوبات میزان زیادی فیبرهای حلال و غیر حلال به همراه ویتامین B هستند. مواد معدنی همچون منیزیم، پتاسیم و فسفر نیز در حبوبات وجود دارد. در حبوبات، پروتئین های گیاهی و گلوسیدها نیز وجود دارند.