اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

images.jpg757578

سیگار کشیدن می تواند شما را مستعد ابتلا به پوکی استخوان کند و موجب افزایش شدت این بیماری در افراد مبتلا شود!

مطالعه ای جدید نشان می دهد که مردان سیگاری بیش از زنان ممکن است به پوکی استخوان دچار شوند.

 در مطالعه گسترده ای که بر روی مردان میانسال تا سالمند سیگاری به انجام رسید مشخص شد که این مردان بیشتر از زنان در معرض پوکی استخوان و شکستگی مهره ها قرار دارند. این یافته نشان می دهد که آزمایشات و پایش پزشکی برای پوکی استخوان نباید به زنان محدود شود و مردان نیز در معرض خطر جدی در این زمینه قرار دارند.

روند فعلی سلامت، مردان را به انجام آزمایشات پزشکی برای تشخیص پوکی استخوان تشویق نمی کند. با اینکه مصرف دخانیات یکی از عوامل خطرساز در ایجاد پوکی استخوان است، اما نه سابقه سیگار کشیدن و نه بیماری انسدادی مزمن ریوی جزء معیارهای مدنظر برای بررسی تراکم استخوانی نیستند. اما این پیش فرض نادرست است و مردانی که سابقه مصرف دخانیات دارند نیز باید مساله پوکی استخوان را جدی بگیرند.

در این مطالعه ۳۳۲۱ زن و مرد ۴۵ تا ۸۰ ساله شرکت داشتند. برخی از این افراد در حال حاضر و برخی نیز در گذشته سیگار می کشیدند. البته همه این افراد در یک دوره زمانی حداقل ۱۰ ساله به صورت مرتب سیگار می کشیدند. تصویربرداری تراکم سنجی به عمل آمده از این افراد نشان داد که ۱۱ درصد از آنها از ترکم طبیعی استخوانی برخوردار بودند، ۳۱ درصد دارای تراکم استخوانی معمولی و ۵۸ درصد نیز تراکم استخوانی پایینی داشتند. همچنین ۳۷ درصد از این افراد دارای یک یا چند شکستگی در مهره های خود بودند. در این میان ۵۵ درصد از سیگاری هایی که تراکم استخوانی پایینی داشتند از بین مردان بودند. همچنین ۶۰ درصد از آنها نیز دچار شکستگی در ستون فقرات بودند.
به نظر می رسد که بیماری انسدادی مزمن ریوی موجب افزایش شدت پوکی استخوان می شود. هر سال مصرف دخانیات سبب افزایش احتمال کاهش تراکم استخوانی به میزان ۰.۴ درصد می شود. افرادی که تراکم استخوانی سالمی داشتند به صورت متوسط هر سال ۳۶.۶ پاکت سیگار می کشیدند، در حالی که این میزان برای افراد با تراکم استخوانی پایین ۴۶.۹ پاکت بود

مهر