رئیس مرکز آموزش پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در واکنش به برخی اظهار نگرانی ها از افزایش تولید متادون، گفت: مصرف متادون خطرناک نیست، تنها سوء استفاده از آن نگران کننده است.
سرهنگ علی سماواتی در گفتگو با مهر، افزود: طبیعی است هنگامی که چیزی تولیدش زیاد شود و امکان دسترسی به آن نیز باشد، برخی درپی قاچاق و سوء استفاده از آن برآیند.

وی با اشاره به اینکه قرص یا شربت «متادون» دارویی با ویژگی نشئگی و اعتیاد آور است، متذکر شد: مصرف خارج از روال متادون به سبب اعتیادی که می تواند بیاورد، خطرناک است.

رئیس مرکز آموزش پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: قریب به اتفاق مصرف کنندگان این ماده، معتادها هستند و به ندرت امکان دارد فردی معمولی روی به استفاده از آن بیاورد.

سماواتی ادامه داد: متادون هم اکنون بهترین ماده در دنیا برای کاستن ازمصرف، درمان و کنترل افراد معتاد است و روش آن به سبب شهرت و مقبولیت استفاده، به «متادون درمانی» شهره است.

رئیس مرکز آموزش پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ادامه داد: در این روش، با مشخص شدن میزان مصرف فرد، به مرور با کاستن از میزان آن، اعتیاد به مواد مخدر در بدن معتاد کم می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه تولید ماده متادون در اختیار خودمان است، دستمان در کنترل آن نسبت به سایر ماده ها که هیچ قدرت اعمالی رویشان نداریم ، بازتر و در نتیجه امکان سوء استفاده نیز کم ترخواهد بود.

سماواتی با اشاره به پرخطر بودن اعتیادهای تزریقی، تأکید کرد: استفاده از متادون (در معتادان) در برابر ماده هایی مانند هروئین، کراک و … که قالباً استعمال آنها با خطر گسترش بیماری هایی همچون ایدزو هپاتیت همراه می شود، بسیار کم خطر و بهتر است.