khabe-namonaseb

کم خوابی مضر است. اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که کم خواب هستید، این مطلب را با دقت بخوانید چون اهمیت بسیار زیادی دارد. خواب کافی برای بدن مورد نیاز است. و کم خوابیدن به جسم و روح شما آسیب های جدی می رساند.