refrigerator pharmacy (1)

یخچال نگهداری دارو در انواع و اندازه های مختلفی وجود دارند و با کاربرد های مختلفی موجود می باشند. در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری از این وسیله را مشاهده خواهید کرد.

refrigerator pharmacy (2)

refrigerator pharmacy (3)

refrigerator pharmacy (4)

refrigerator pharmacy (5)

refrigerator pharmacy (6)

refrigerator pharmacy (7)

refrigerator pharmacy (8)

refrigerator pharmacy (9)

refrigerator pharmacy (10)

refrigerator pharmacy (11)

refrigerator pharmacy (12)

refrigerator pharmacy (13)

refrigerator pharmacy (14)

refrigerator pharmacy (15)