air ionizer (1)

یونایزر هوا یا یونیزه کننده هوا دستگاهی است که با استفاده از ولتاژهای بالای DC هوا را یونیزه می کند. در ادامه این مطلب تصاویری از انواع این دستگاه را مشاهده خواهید کرد.

air ionizer (2)

air ionizer (3)

air ionizer (4)

air ionizer (5)

air ionizer (6)

air ionizer (7)

air ionizer (8)

air ionizer (9)

air ionizer (10)

air ionizer (11)

air ionizer (12)

air ionizer (13)

air ionizer (14)

air ionizer (15)