Excessive-Anger

خشم بر چند نوع است و افراد مختلف چه نوع برخوردی با این حالت در فرد مقابلشان می توانند داشته باشند؟

امیرمحمد شهسوارانی ، با بیان اینکه هیجان‌های مختلفی در طول زمان با توجه به موقعیت‌های مختلف زندگی بر انسان وارد می‌شوند، اظهارداشت: بسیاری از هیجان‌ها کارکردی کاملاً زیستی و تکاملی دارند و در راستای حفظ وجود بشر هستند.

* خشم چیست
وی افزود: یکی از مهمترین هیجانات خشم است، خشم حالتی هیجانی ناشی از احساس از بین رفتن و پایمال شدن حق و تلاش فرد برای اعمال قدرت جهت بازگرداندن حقوق از دست رفته خویش است.

* انواع خشم از دیدگاه اسلامی
این متخصص حوزه بهداشت روان ادامه داد: از دیدگاه اسلامی خشم به دو نوع سودمند و مضر بیان می‌شود، خشم سودمند اشاره به هدف مثبت خشم در راستای حفظ وجود فرد و نیز حفظ ارزش‌های مقدس و آرمانهای والای جامعه دارد. همچنین خشم مضر خشمی است که به واسطه دلایلی بجز حفظ ذات، احقاق حقوق واقعی و صرفاً بر مبنای منفعت طلبی بیش از حد است.
شهسوارانی گفت: امروزه تمام پژوهش‌های روان‌شناختی در تلاش برای کاهش خشم مضر و افزایش بهینه روش‌های درست ابراز خشم سودمند هستند.

* واکنش افراد نسبت به خشم
وی ادامه داد: در طبقه‌بندی واکنش‌های افراد نسبت به خشم، 3 طبقه عمده وجود دارد. طبقه اول واکنش‌های کاملاً افراطی در خشم است به گونه‌ای که فرد به صورت پرخاشگرانه و ویرانگر به ابراز هیجانات منفی پرداخته و آسیب‌های جسمانی، احساسی و روانی به خود و دیگران وارد می‌کند.
این روانشناس اظهارداشت: در ابراز خشم متعادل، فرد با رعایت ملاحظات اجتماعی و نیز سلسله مراتب موقعیتی خود به ابراز درست و کنترل شده هیجان خود می‌پردازد تا بتواند علاوه بر احقاق حق خود، از آسیب‌زدن به دیگران پیشگیری کند. در حالت‌های تفریطی خشم، فرد به میزان بسیار ضعیفی در مواقع لزوم به واکنش می‌پردازد و حتی در بسیاری موارد واکنش بجای خشم را ندارد.

* تفریط در ابراز خشم موجب اختلالات روانی می‌شود

شهسوارانی خاطرنشان کرد: موارد تفریطی در بروز خشم منجر به اختلالات روانی بسیاری به‌ویژه افسردگی، خودکشی، اختلال سیستم ایمنی و سکته‌های قلبی و عروقی می‌شود.

فارس