yoga

زمانی که  روزه هستید احساس می کنید حال ندارید و این طبیعی است چون گرفتن روزه در ماه تابستان بدن سست و بی حال می شود و بر روی دستگاه گوارش تاثیر منفی می گذارد ولی اکنون که احساس سستی و نفخ می کنید و قدرت و حال ورزش را ندارید چاره کار اینجاست این چند تمرین ساده یوگا را انجام دهید تا سیستم گوارشی تقویت شود

۱- چرخش ستون فقرات تک پایی در حالت نشسته

200294800-001

این کشش چرخشی در حالت نشسته صورت می گیرد بنابراین کنترل مناسبی روی حرکت خواهید داشت.
نحوه ی انجام حرکت: درحالت نشسته قرار بگیرید و پاها را به جلو دراز کنید. زانوی راست را خم کنید و پاشنه ی پا را در کنار بدن قرار دهید.
دست راست را به پشت ببرید و کف دست را روی زمین بگذارید. آرنج راست را هم روی قسمت کناری زانوی راست قرار دهید تا به چرخش شما کمک کند.
این حالت را به اندازه ی ۵ تا ۱۰ نفس حفظ کنید و در حین انجام هر بازدم، کشش را شدیدتر کنید. سپس، بدن را شل کنید و حرکت را به سمت مخالف تکرار کنید.

۲- خم به جلو در حالت نشسته

yoga1

این کشش ساده به شل شدن بدن و برطرف شدن برخی از فشارهایی که روی گوارش تأثیر می گذارند، کمک می کند.
نحوه ی انجام حرکت: روی زمین بنشینید و پاها را به جلو دراز کنید. پشت تان را صاف نگه دارید و به آرامی، از مفصل ران،  به جلو خم شوید و بدن را پایین بیاورید. این حالت را به اندازه ی ۵ تا ۱۰ نفس عمیق حفظ کنید.
حرکت اصلاحی : بدن را تا جایی که می توانید پایین بیاورید.

۳- بازکردن سینه در حالت نشسته

yoga3

از این حرکت برای وقت هایی که بعد از افطار بسیار پرخوری می کنید، استفاده کنید. این حرکت باعث کشش عضلات شکم و کاهش دل پیچه می شود.
نحوه ی انجام حرکت: دو زانو بنشینید، به پشت خم شوید و دست ها را حدود ۲۰ سانتی متر پشت خود روی زمین بگذارید و انگشتان دست را به سمت بیرون قرار دهید.
کف دست ها را به زمین فشار دهید، کمر را به پشت قوس دهید. باید احساس کنید باسن در پاشنه ی پا فرو می رود. با پایین آوردن سر به عقب، کشش را افزایش دهید.
کشش را در گلو و قفسه ی سینه احساس کنید. این حالت را به اندازه ی ۵ تا ۱۰ نفس عمیق حفظ کنید و سپس، به حالت عادی بنشینید.

۴- کشش گربه و گاو

yoga4

این دو کشش را پشت سر هم انجام دهید تا ستون فقرات خود را گرم کنید و فشار روی پشت و گردن را برطرف کنید.
نحوه ی انجام حرکت: دست ها و زانوها را روی زمین بگذارید. عمل دم را انجام دهید و مطمئن شوید کمرتان صاف و عضلات شکم منقبض هستند.

منبع : baghdaroo.com