images.jpg456789786

آیا افزایش دمای هوا می تواند روی سایز بینی مردان تاثیر بگذارد؟آیا این امر با دمای هوا امکان پذیر و قابل تغییر  است

دانشمندان دانشگاه آیووا پی بردند بینی بزرگ، مردان را قادر می سازد تا با ورود اکسیژن بیشتر به بدن‌شان به حفظ و رشد عضلات‌شان کمک کنند.

دکتر ناتان هولتون، استاد رشته دندان پزشکی مدرسه پزشکی دانشگاه آیووا و سرپرست این مطالعه گفت:«عملکرد دماغ به رشد ریه‌ها و بهبود گردش اکسیژن در ماهیچه‌های بدن کمک زیادی می‌کند.»

او افزود:«تفاوت جنسیتی در اندازه بینی از 11 سالگی آغاز می شود، اما عوامل دیگری مانند میزان گرما، سرما و رطوبی که افراد تنفس می کنند نقش زیادی در تعیین اندازه دماغ دارد.»