stk117459rke

اگر افسرده و یا بدبین هستید بهتر است دنبال پیداکردن شغل و حرفه مناسب برای مشغول کردن خودتان باشید چون بیکار ماندن می توان علت ابتلا به این عارضه های روانی باشد!

پژوهشگران در تحقیقات جدید خود دریافتند افرادی که به هر دلیل شغل خود را از دست داده و بیکار می شوند، دچار افسردگی شده و از بی اعتمادی به دیگران رنج می برند.

 از دست دادن شغل و بیکار شدن یکی از تلخ ترین و ناراحت کننده ترین تجاربی است که باعث می شود افراد به مصرف داروهای ضد افسردگی روی آورند. تحقیقات جدید نشان می دهد از دست دادن شغل می تواند باعث بی اعتمادی افراد نسبت به دیگران شود.

بی اعتمادی ناشی از برکناری از شغل و بیکاری در اینگونه افراد نسبت به دیگران به حدی است که حتی پس از به دست آوردن شغل جدید و رهایی از بیکاری نیز ادامه خواهد داشت.

«جیمز لورنس»، از اعضای تیم تحقیق از دانشگاه منچستر، در این رابطه می گوید: «تمایل افراد در اعتماد به دیگران، اثر باقیمانده پایداری روحی در طول عمر است. این تحقیقات نشان می دهد که آسیب روحی می تواند باعث تغییر نگرش افراد نسبت به جهان اطرافشان شود.»

این تیم تحقیق انگلیسی هرگونه جابه جایی شغلی را که به معنای از دست دادن غیرعمدی و غیراختیاری شغل بوده از قبیل اخراج از محل کار، تعدیل تعداد کارمندان یا کارگران به منظور کوچک سازی شرکت یا کارخانه و بیرون کردن افراد به دلیل سازماندهی مجدد را مورد بررسی قرار دادند.
«لورنس» در این رابطه اینگونه توضیح می دهد: «توجه به این مسئله نه تنها برای فرد درگیر با بیکاری مهم است بلکه جلوگیری از این واقعه برای جامعه نیز مزایایی همچون سلامت و شادابی، انسجام اجتماعی، حکومت دموکراتیک موثر و توسعه اقتصادی را در برخواهد داشت.»

داده های این پژوهش از مصاحبه های دوره ای با ۷۰۰۰ فرد بزرگسال بریتانیایی که با این مساله مواجه بوده و آن را تجربه کرده بودند، به دست آمده است.

مهر