Dental unit (1)

یونیت دندانپزشکی یک صندلی برای استقرار بیمار با قابلیت ایجادوضعیت خاص درمانی است که کلیه لوازم مورد نیاز دندانپزشک روی ان تعبیه شده اند.در ادامه تصاویری از این وسیله را مشاهده نمایید.

Dental unit (2)

Dental unit (3)

Dental unit (4)

Dental unit (5)

Dental unit (6)

Dental unit (7)

Dental unit (8)

Dental unit (9)

Dental unit (10)

Dental unit (11)

Dental unit (12)

Dental unit (13)

Dental unit (14)

Dental unit (15)